Skip to content

LA NOSTRA MISSIÓ

“Millorar la salut ambiental de les persones en els seus ambients laborals, socials i domèstics”

CPL Control de Plagas y Legionella S.L.

El disseny, la construcció, la gestió i el manteniment d’edificis i instal·lacions condicionen en gran manera el benestar i el rendiment dels qui els utilitzen. Nombrosos aspectes que incideixen en la salut, en la seguretat, en el confort i en la motivació de les persones, són susceptibles de ser associats directament a l’estat higiènic i ambiental dels espais interiors.

Assumint la importància d’aquesta realitat, CONTROL DE PLAGUES I LEGIONEL·LA S.L. presta serveis especialitzats enfocats a donar respostes eficaces en aquestes matèries. Conscient a més dels avantatges d’oferir garanties professionals, i d’assegurar als seus clients solucions innovadores, basades en criteris de seguretat i prevenció, dissenya, implementa i desenvolupa programes personalitzats de Gestió Ambiental i Higiènic Sanitària d’edificis i instal·lacions de diversa índole.

L’enfocament de les solucions que ofereix CPL representa un significatiu recurs complementari i un destacable factor d’optimització per a qualsevol estratègia de manteniment i conservació d’actius immobiliaris i industrials.

Emmarcats dins de rigorosos esquemes d’organització empresarial, els serveis de CPL destaquen pel seu immillorable nivell de qualitat i competitivitat, producte de l’aplicació d’economies d’escala, de la generació de sinergies operatives, i de la racionalització dels processos tècnics, de decisió i de gestió.

EL VALOR DEL NOSTRE EQUIP

Conscients del valor crucial del factor humà, CPL basa el desenvolupament de totes les seves activitats en la força i creativitat d’una plantilla estable, altament qualificada i compromesa amb la cultura corporativa de l’empresa.

La nostra gent és la clau per a la implementació amb èxit en la nostra estratègia. Necessitem tenir un equip responsable, flexible i amb poder; perquè siguin capaços d’aportar quelcom diferent als nostres clients.

PHOTO-2020-03-25-12-24-08
logoCPLtrans250x75OK

Empresa asociada a:

Síguenos/Segueix-nos:

CPL-Control de plagas y Legionella, S.L. © 2022

Todos los derechos reservados