Skip to content

CPL SERVEIS

ELS NOSTRES SERVEIS

Higienització, Tractaments Sanitaris i Gestió Integrada de Plagues

Prevenció i Control de la Legionel·losi – Tractaments d’Aigües

Gestió Ambiental Integral (GAI): Auditoria, plagues i Legionel·losi.

Auditoria, inspecció i diagnòstic del sistema de climatització

Higiene Hospitalària
Alimentaria i Ambiental

serv1cat

CPL CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA S.L. realitza control integrat de plagues i facilita la utilització d’estratègies sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, que permeten un control eficaç de la problemàtica sanitaria (plagues), ajudant els seus clients a millorar la seva sanitat ambiental i respectant el medi ambient.

Els procediments i les metodologies de Control Integrat de Plagues dissenyats per CPL formen part d’una estratègia general que incorpora un diagnòstic inicial informació sobre els cicles biològics, hàbits de les plagues, condicions estructurals, d’ús, de manteniment i higiene dels edificis; així com de la seva interacció amb el medi i els usos dels locals.

CPL ofereix un ventall de solucions útils per a qualsevol tipus de plaga o microorganisme que afecti els usuaris o gestors d’instal·lacions.

 • Desratització: prevenció i control de rosegadors
 • Desinsectació: prevenció i control d’insectes
 • Desinfecció: Superficial, Volumètrica, Ambiental, Terminal
 • Instal·lació d’elements de prevenció i control d’Aus
 • Tractaments de la fusta.
 • Control d’altres plagues urbanes
serv2cat

CPL, posa a disposició dels seus Clients la solvència tècnica suficient per a la prestació de tots els serveis necessaris en la prevenció i el control de la Legionel·losi, complint amb la legislació nacional, autonòmica; així com normes UNE i requeriments específics de les autoritats sanitaries:

ABAST DELS SERVEIS

 • Assessorament en el disseny d’instal·lacions
 • Diagnòstic inicial.
 • Anàlisi de Punts Crítics de Control
 • Programes de control i autocontrol (PPCL i PSL)
 • Programes de tractaments de l’aigua
 • Neteges i desinfeccions preventives i correctives.
 • Controls ordinaris, de manteniments preventius i correctius
 • Programes de formació
 • Programes de mostrejos i anàlisi.
 • Programes i productes per al manteniment preventiu en continu
 • Avaluacions de Riscos i revisió d’instal·lacions
 • Altres requeriments legals o de clients per a la prevenció i control del bacteri.
serv-3cat

AUDITÒRIA DE L’AMBIENT INTERIOR, INSPECCIÓ I DIAGNÒSTIC DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

L’Organització Mundial de la Salut considera que la població de les ciutats i treballadors en oficines passa entre el 80 i el 90% del seu temps en ambients tancats, l’aire dels quals està contaminat en major o menor grau, cosa que pot ocasionar greus problemes per a la salut. La legislació estatal s’ha adaptat a aquesta realitat i des del 2013 es va publicar el Reial decret 238/2013 de data 5 d’abril que modifica alguns articles i instruccions tècniques del RITE RD 1027/2007. S’inclou l’obligatorietat anual de revisió del sistema segons la UNE 100012: “Higienització dels sistemes de climatització” i de la UNE 171330 “Qualitat ambiental en interiors: diagnòstic de qualitat ambiental interior”, per a instal·lacions de potència útil major de 70 kW, les indicades a la taula 3.3

El titular de la instal·lació és el responsable que el manteniment de la instal·lació tèrmica la faci una empresa mantenidora habilitada i que es realitzin les inspeccions obligatòries.

CPL disposa d’experiència, de tècnics qualificats i d’un Laboratori acreditat per realitzar les auditories complint amb la Norma UNE 171330 i UNE 100012 i de realitzar el corresponent informe tècnic.

serv-4cat

Un sistema de climatització amb condicions higièniques deficients és la causa d’agents contaminants a l’interior d’edificis i instal·lacions i aquests seran respirats pels seus usuaris. Els símptomes més usuals seran sequedat nasal, ocular, olor d’humitat o ambient tancat.

CPL ofereix solucions per garantir uns sistemes nets, higiènics i desinfectats.

SERVEIS I SOLUCIONS

 • Sanejament integral de sistemes de climatització. (Neteja i desinfecció). Climatitzadors, xarxes de conductes, elements intermedis i punts terminals.
 • Desinfecció i descontaminació d’entorns especials: sales blanques, quiròfans, sales d’esterilització, habitacions d’infecciosos, cambres de cultius i altres instal·lacions especialment sensibles o de risc contaminant.

MITJANS TÈCNICS

 • Sistemes de raspallat i aspiració dotats de filtres HEPA, específics i adaptats a les condicions de cada sistema o entorn.
 • Robots dinspecció amb enregistrament de vídeo i imatges.
 • Productes amb registres ambientals, per a indústria alimentària i higiene hospitalària.
 • Laboratori acreditat per ENAC.
 • Informes tècnics amb imatges i vídeos previs i posteriors als serveis.
 • Neteja i desinfecció de conductes daire.
 • Neteja i desinfecció de climatitzadors i equips de ventilació.
 • Neteja i desinfecció d’accessoris del sistema de climatització: filtres, difusors, reixetes, plenums.
serv-5catb

CPL estudia cada situació i selecciona el mètode, producte i tecnologia més adequats.

Àmbits dús:

 • Higiene Hospitalària.
 • Higiene Alimentaria
 • Higiene ambiental

Productes disponibles:

CPL utilitza productes adequats a cada situació i amb els registres corresponents dús adequats a cada àmbit daplicació. (Hospitalari, Alimentari o ambiental). Els productes s’utilitzen per a la desinfecció són de fabricants contrastats, amb els registres corresponents de l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris i/o la Direcció General de Sanitat i Consum, amb les acreditacions d’ús autoritzades i l’eficàcia contrastada contra l’agent que cal controlar .

Abans de presentar una oferta es fa un diagnòstic complet de situació i es presenta la valoració del mètode, producte i requeriments d’aplicació al client

CPL es empresa asociada a:

logoCPLblanco200x50

C. del Molí 14 08291 Ripollet, Barcelona

Síguenos/Segueix-nos:

CONBANDERA_KITDIGITAL
Skip to content