Skip to content

SERVEIS

ELS NOSTRES SERVEIS

GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES

Higienització, Tractaments Sanitaris i Gestió Integrada de Plagues

PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

Prevenció i Control de la Legionel·losi – Tractaments d’Aigües

AUDITORIES DE L'AMBIENT INTERIOR D'EDIFICIS

Gestió Ambiental Integral (GAI): Auditoria, plagues i Legionel·losis.

DESCONTAMINACIÓ DE CLIMATITZACIONS

Auditoria, inspecció i diagnòstic del sistema de climatització

DESINFECCIÓ I CONTROL D'EPIDÈMIES (Coronavirus)

Desinfecció i Gestió Integrada d’Epidèmies

Higienització, Tractaments Sanitaris i Gestió Integrada de Plagues

CPL realitza control integrat de plagues i facilita la utilització d’estratègies sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, que permeten un control eficaç de la problemàtica sanitaría (plagues), ajudant els seus clients a millorar la seva sanitat ambiental i respectant el medi ambient.

Els procediments i metodologies de Control Integrat de Plagues dissenyats per CPL formen part d’una estratègia general que incorpora un diagnòstic inicial informació sobre els cicles biològics, hàbits de les plagues, condicions estructurals, d’ús, de manteniment i higiene dels edificis; així com de la seva interacció amb el mitjà i usos dels locals.

CPL ofereix un ventall de solucions útils per a qualsevol tipus de plaga o microorganisme que afecti els usuaris o gestors d’instal·lacions.

 • Desratització: prevenció i control de Rosegadors
 • Desinsectació: prevenció i control d’Insectes
 • Desinfecció: Superficial, Volumètrica, Ambiental, Terminal
 • Instal·lació d’elements de prevenció i control d’Ocells
 • Tractaments de la fusta
 • Control d’altres plagues urbanes

Prevenció i Control de la Legionel·losi – Tractaments d’Aigües

CPL, posa a la disposició dels seus Clients la solvència tècnica suficient per a la prestació de tots els serveis necessaris en la prevenció i control de la Legionel·losi, complint amb la legislació nacional, autonòmica; així com normes UNE i requeriments específics de les autoritats sanitarías:

ABAST DELS SERVEIS

 • Assessorament en el disseny d’instal·lacions
 • Diagnòstic inicial
 • Anàlisi de Punts Crítics de Control
 • Programes de control i autocontrol
 • Programes de tractaments de l’aigua
 • Neteges i desinfeccions preventives i correctives
 • Controls ordinaris, de manteniments preventius i correctius
 • Programes de formació
 • Programes de mostrejos i anàlisis
 • Programes i productes per al manteniment preventiu en continu
 • Avaluacions de Riscos i Revisió d’instal·lacions
 • Altres requeriments legals o de clients per a la prevenció i control del bacteri.

Ambient Interior

AUDITORIA DE L’AMBIENT INTERIOR, INSPECCIÓ I DIAGNÒSTIC DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

L’Organització Mundial de la Salut, considera que la població de les ciutats i treballadors en oficines passa entre el 80 i el 90% del seu temps en ambients tancats, l’aire dels quals està contaminat en major o menor grau, la qual cosa pot ocasionar greus problemes per a la salut. La legislació estatal s’ha adaptat a aquesta realitat i des de 2013, es va publicar el Reial decret 238/2013 de data 5 d’abril que modifica alguns articles i instruccions tècniques del RITE RD 1027/2007. S’inclou l’obligatorietat anual de revisió del sistema segons la UNE 100012: “Higienització dels sistemes de climatització” i de la UNE 171330 “Qualitat ambiental en interiors: diagnòstic de qualitat ambiental interior”, per a instal·lacions de potència útil major de 70 kW, les indicades en la taula 3.3.

El titular de la instal·lació és el responsable que el manteniment de la instal·lació tèrmica es realitzi per una empresa mantenidora habilitada i que es realitzin les inspeccions obligatòries.

CPL, disposa d’experiència, de tècnics qualificats i d’un Laboratori acreditat per a realitzar les auditories complint amb la Norma UNE 171330 i UNE 100012 i de realitzar el corresponent Informe Tècnic.

Descontaminació de sistemes de climatització

Un sistema de climatització amb deficients condicions higièniques és la causa d’agents contaminants a l’interior d’edificis i instal·lacions i aquests seran respirats pels seus usuaris. Els símptomes més usuals seran sequedat nasal, ocular, olor a humitat o ambient tancat.

CPL ofereix solucions per a garantir uns sistemes nets, higiènics i desinfectats.

SERVEIS I SOLUCIONS

 • Sanejament integral de sistemes de climatització. (Neteja i desinfecció). Climatitzadors, xarxes de conductes, elements intermedis i punts terminals.
 • Desinfecció i descontaminació de entorns especials: Sales blanques, quiròfans, sales d’esterilització, habitacions d’infecciosos, cambres de cultius i altres instal·lacions especialment sensibles o de risc contaminant.

MITJANS TÈCNICS

 • Sistemes de raspallat i aspiració dotats de filtres HEPA, específics i adaptats a les condicions de cada sistema o entorn.
 • Robots d’inspecció amb enregistrament de vídeo i imatges.
 • Productes amb registres ambientals, per a indústria alimentària i higiene hospitalària.
 • Laboratori acreditat per ENAC.
 • Informes tècnics amb imatges i vídeos previs i posteriors als serveis.
 • Neteja i desinfecció de conductes d’aire.
 • Neteja i desinfecció de climatitzadors i equips de ventilació.
 • Neteja i desinfecció d’accessoris del sistema de climatització: filtres, difusors, reixetes, plenums.

DESINFECCIÓ I CONTROL D’EPIDÈMIES (Coronavirus)

Desinfecció i Gestió Integrada d’Epidèmies i situacions de Virus actius a les superfícies

Segons explica l’Associació Nacional d’Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA), un recent estudi dut a terme per epidemiòlegs de Govern xinès revela que el nou coronavirus COVID-19 pot arribar a romandre actiu fins a “diversos dies” en aquelles superfícies on caiguin gotes respiratòries infectades. Aquesta evidència augmenta exponencialment el risc de contagi i fa imprescindible que es prenguin mesures d’urgència per a procedir a la correcta desinfecció d’instal·lacions.

El SARS-CoV-2 és un virus amb una capacitat de contagi molt forta, que pot sobreviure fins a diversos dies en superfícies i per tant és necessari executar un pla de desinfecció d’espais comuns.

Perque aquesta desinfecció sigui efectiva, ha de ser duta a terme per professionals com nosaltres  que comptem amb la formació oportuna, els materials i els coneixements tècnics necessaris que asseguren l’ús dels desinfectants més apropiats en les concentracions que resultin més eficients i garanteixin un resultat òptim.

Els nostres Clients

Els nostres clients esperen de nosaltres que prestem serveis eficients i eficaços, fets a la mesura de cada situació. Estem decidits a continuar fent-ho i continuar tenint la seva confiança i per això treballem junts com a equip, per a generar un impacte positiu per a totes dues parts i per a la societat

Contacte

Les seves opinions són importants per a nosaltres. Tant si és una simple consulta com un valuós suggeriment, estem per a atendre-li. Pot trucar-nos per telèfon o enviar-nos un correu electrònic directament.

El nostre horari d’atenció al client:

De dilluns a divendres

 • Matins de 8.00 a 13.00 hrs.
 • Tardes de 15.00 a 18.00 hrs.

Info

937167191
d.tecnica@cpl.cat

Adreça

C. del Molí 14
08291 Ripollet
Barcelona

logoCPLtrans250x75OK

Empresa asociada a:

Síguenos/Segueix-nos:

CPL-Control de plagas y Legionella, S.L. © 2022

Todos los derechos reservados