Skip to content

Ambient Interior, Higienització i Tractaments Sanitaris

Prevenció i control de la Legionel·losi

“Millorar la salut ambiental de les persones als seus ambients laborals, socials i domèstics”

ELS NOSTRES SERVEIS

Higienització, Tractaments Sanitaris i Gestió Integrada de Plagues

Prevenció i Control de la Legionel·losi – Tractaments d’Aigües

Gestió Ambiental Integral (GAI): Auditoria, plagues i Legionel·losi.

Auditoria, inspecció i diagnòstic del sistema de climatització

Higiene Hospitalària
Alimentaria i Ambiental

CPL Control Ambiental Higiènic Sanitària d'Edificis i Instal·lacions

El disseny, construcció, gestió i manteniment d’edificis i instal·lacions condicionen en gran mesura el benestar i el rendiment dels qui els utilitzen. Nombrosos aspectes que incideixen en la salut, la seguretat, el confort i la motivació de les persones són susceptibles de ser associats directament a l’estat higiènic i ambiental dels espais interiors.

Assumint la importància daquesta realitat, CONTROL DE PLAGUES I LEGIONELLA S.L. presta serveis especialitzats enfocats a donar respostes eficaces en aquestes matèries. Conscient a més dels avantatges d’oferir garanties professionals, i d’assegurar als seus clients solucions innovadores, basades en criteris de seguretat i prevenció, dissenya, implementa i desenvolupa programes personalitzats de Gestió Ambiental i Higiènic Sanitària d’edificis i instal·lacions d’índole diversa.

L’enfocament de les solucions que ofereix CPL representa un recurs complementari significatiu i un factor d’optimització destacable per a qualsevol estratègia de manteniment i conservació d’actius immobiliaris i industrials.

Emmarcats dins de rigorosos esquemes d’organització empresarial, els serveis de CPL destaquen pel seu nivell de qualitat i competitivitat immillorable, producte de l’aplicació d’economies d’escala, de la generació de sinergies operatives, i de la racionalització dels processos tècnics, de decisió i de gestió.

architecture-2256489_640

CPL Control Ambiental Higiènic Sanitària d'Edificis i Instal·lacions

El disseny, construcció, gestió i manteniment d’edificis i instal·lacions condicionen en gran mesura el benestar i el rendiment dels qui els utilitzen. Nombrosos aspectes que incideixen en la salut, la seguretat, el confort i la motivació de les persones són susceptibles de ser associats directament a l’estat higiènic i ambiental dels espais interiors.

Assumint la importància daquesta realitat, CONTROL DE PLAGUES I LEGIONELLA S.L. presta serveis especialitzats enfocats a donar respostes eficaces en aquestes matèries. Conscient a més dels avantatges d’oferir garanties professionals, i d’assegurar als seus clients solucions innovadores, basades en criteris de seguretat i prevenció, dissenya, implementa i desenvolupa programes personalitzats de Gestió Ambiental i Higiènic Sanitària d’edificis i instal·lacions d’índole diversa.

L’enfocament de les solucions que ofereix CPL representa un recurs complementari significatiu i un factor d’optimització destacable per a qualsevol estratègia de manteniment i conservació d’actius immobiliaris i industrials.

Emmarcats dins de rigorosos esquemes d’organització empresarial, els serveis de CPL destaquen pel seu nivell de qualitat i competitivitat immillorable, producte de l’aplicació d’economies d’escala, de la generació de sinergies operatives, i de la racionalització dels processos tècnics, de decisió i de gestió.

CPL Control de Plagas y Legionella S.L.

CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA S.L. presta serveis especialitzats enfocats a donar respostes eficaces a l’estat higiènic i ambiental dels espais interiors. Conscient a més dels avantatges d’oferir garanties professionals, i d’assegurar als seus clients solucions innovadores, basades en criteris de seguretat i prevenció, dissenya, implementa i desenvolupa programes personalitzats de Gestió Ambiental i Higiènic Sanitària d’edificis i instal·lacions d’índole diversa.

CPL compta amb un equip executiu i tècnic altament qualificat, que presta els seus serveis a través de tres línies bàsiques de treball: Ambient Interior, Higienització i Tractaments Sanitaris, i prevenció i control de la Legionel·losi.

20 ANYS D’EXPERIÈNCIA

Ambient Interior, Higienització i

Tractaments Sanitaris, i prevenció i control de la Legionel·losi.

 

imagen078-1

CPL 20 ANYS D'EXPERIÈNCIA

CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA S.L. presta serveis especialitzats enfocats a donar respostes eficaces a l’estat higiènic i ambiental dels espais interiors. Conscient a més dels avantatges d’oferir garanties professionals, i d’assegurar als seus clients solucions innovadores, basades en criteris de seguretat i prevenció, dissenya, implementa i desenvolupa programes personalitzats de Gestió Ambiental i Higiènic Sanitària d’edificis i instal·lacions d’índole diversa.

CPL compta amb un equip executiu i tècnic altament qualificat, que presta els seus serveis a través de tres línies bàsiques de treball: Ambient Interior, Higienització i Tractaments Sanitaris, i prevenció i control de la Legionel·losi.

PHOTO-2020-03-19-17-12-54

CPL El valor del nostre equip

Conscients del valor crucial del factor humà CPL, basa el desenvolupament de totes les seves activitats en la força i la creativitat d’una plantilla estable, altament qualificada i compromesa amb la cultura corporativa de l’empresa.

La nostra gent és la clau per a la implementació de forma reeixida a la nostra estratègia. Necessitem tenir un equip responsable, flexible i amb poder; perquè siguin capaços d’aportar una cosa diferent als nostres clients.

PHOTO-2020-03-19-17-12-54

CPL El valor del nostre equip

Conscients del valor crucial del factor humà CPL, basa el desenvolupament de totes les seves activitats en la força i la creativitat d’una plantilla estable, altament qualificada i compromesa amb la cultura corporativa de l’empresa.

La nostra gent és la clau per a la implementació de forma reeixida a la nostra estratègia. Necessitem tenir un equip responsable, flexible i amb poder; perquè siguin capaços d’aportar una cosa diferent als nostres clients.

CPL Les nostres polítiques

Qualitat i medi ambient relatius al control de la Legionella, control de plagues i ambients interiors.

Certificacions referents a control de la Legionella, control de plagues i ambients interiors.

Legislacions referents al control de la Legionella, control de plagues i ambients interiors.

CPL es empresa asociada a:

logoCPLblanco200x50

C. del Molí 14 08291 Ripollet, Barcelona

Síguenos/Segueix-nos:

CONBANDERA_KITDIGITAL
Skip to content