Skip to content

Política de Qualitat i Medi Ambient Compromesos a satisfer plenament les expectatives dels nostres clients, respectant el medi ambient.

CPL – CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA, S.L.,

empresa especialitzada en prestació de serveis de Gestió Ambiental i Higiènic sanitària d’edificis i instal·lacions diverses, es troba compromesa a satisfer plenament les expectatives dels clients, respectant el medi ambient. Per tant, contribueix a la millora contínua del comportament ambiental i de la qualitat dels seus serveis, alhora que és conscient que les activitats repercuteixen directament en la conservació de l’entorn.
Per això, presta serveis de màxima qualitat, de manera que aquestes activitats suposin el mínim impacte ambiental.

CPL – CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA, S.L.

Adquireix la responsabilitat de garantir la satisfacció del client respectant el medi i els recursos naturals.

A aquests efectes es compromet a:

 • Complir amb la Legislació vigent
 • Definir, atendre i aportar solucions objectives a les necessitats del client mitjançant l’òptima comunicació amb aquest, efectuant un seguiment rigorós dels treballs, i consolidant una relació personalitzada entre ambdues parts.
 • Procurar millorar la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia en totes i cadascuna de les seves activitats, tant en la preparació com en l’execució i el seguiment dels treballs sol·licitats, minimitzant els impactes ambientals.
 • Promoure estratègies de formació continuada per al seu equip humà per tal d’assegurar la rigorositat i la qualitat tècnica dels serveis
 • Revisar de manera permanent els sistemes, mètodes i procediments emprats en la prestació dels seus serveis, per tal d’optimitzar-ne els resultats, assumint per això les oportunitats i les opcions que en aquest terreny aportin l’evolució i el progrés tecnològic, base de tot procés innovador.
 • Implicar i motivar el personal per tal de buscar la seva participació activa en la gestió, el desenvolupament i l’aplicació del Sistema Integrat de Qualitat i Ambient implantat, i aconseguir per aquesta via el nivell d’eficàcia que el client requereix i espera.
 • Prioritzar en els seus serveis l’ús de sistemes, procediments, materials i productes que produeixin el mínim impacte sobre l’ambient i els recursos naturals del planeta i en garanteixin una qualitat òptima.
 • Informar oportunament els seus clients sobre els aspectes i les implicacions ambientals dels seus serveis.
 • I en particular: Donar compliment dels compromisos assumits a cadascuna de les àrees d’especialització i exercici dels serveis de l’empresa:
 • Higienització, Tractaments Sanitaris i Gestió Integrada de Plagues.
 • Prevenció i Control de la Legionel·losi – Tractaments d’Aigües
 • Auditoria de l’ambient Interior, Inspecció,
 • Diagnòstic i Descontaminació del Sistema de Climatització

CPL es empresa asociada a:

logoCPLblanco200x50

C. del Molí 14 08291 Ripollet, Barcelona

Síguenos/Segueix-nos: